Historia - szkola

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

O Nas

    W 1963 roku z inicjatywy doktora Stanisława Wałczyńskiego została założona w Kaliszu na oddziale urazowo–ortopedycznym szkoła szpitalna. O powstaniu szkoły zadecydował przypadek. Na oddział ortopedii do Wojewódzkiego Szpitala trafiła nauczycielka Małgorzata Bartczak, którą przywieziono do szpitala po wypadku. Pan doktor Wałczyński zdawał sobie sprawę, że leczenie potrwa dość długo i doszedł do wniosku, że z korzyścią dla  zdrowia pacjentki jak i również dla dzieci przebywających na leczeniu wskazane byłoby podjęcie działań dydaktycznych. Dr Wałczyński zwrócił się więc do pacjentki z pytaniem, czy nie zechciałaby uczyć dzieci leczonych na tym samym oddziale. Po uzyskaniu zgody nauczycielki ordynator zwrócił się do ówczesnego inspektora oświaty pana Pawła Kołowrockiego, który zaaprobował pomysł otwarcia nowej placówki oświatowej na terenie szpitala. W dniu 1 września 1963 roku na oddziale urazowo–ortopedycznym w Kaliszu rozpoczął się pierwszy rok szkolny na następujących warunkach: nauczycielką była Małgorzata Bartczak a opiekę i pomoc zapewniał ordynator oddziału Stanisław Wałczyński. Nadzór pedagogiczny pełnił natomiast inspektor Paweł Kołowrocki. Lekcje odbywały się codziennie przy łóżku nauczycielki. Należy również wspomnieć o pomocy ze strony personelu medycznego. Dzieci, które opuszczały oddział otrzymywały zaświadczenia podpisane przez nauczycielkę, ordynatora oddziału oraz przez inspektora Pawła Kołowrockiego. Najdłużej pracującym nauczycielem w szkole szpitalnej był mgr Władysław Jakubek, wspierający z ordynatorem Wałczyńskim idee szkoły szpitalnej.
     Program profilaktyczny szkoły opiera się na założeniu, że efektywną formą profilaktyki jest uczenie dzieci myślenia w perspektywie zdrowego życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej .Realizacji założeń tego programu mają służyć działania szkoły i oddziaływania nauczycieli skierowane na promocję zdrowego stylu życia, dostarczania uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów uzależnienia oraz ogólnych umiejętności służących lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi, emocjonalnymi.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego