Światowy Dzień Promocji Higieny Rąk - szkola

Idź do spisu treści

Menu główne:

Światowy Dzień Promocji Higieny Rąk

Aktualności

 
W dniu 9 maja 2017r. odbył się w naszej szkole happening edukacyjny „Higiena Rąk to bezpieczna opieka” zorganizowany w ramach obchodów 5 maja Światowy Dzień Higieny Rąk. Celem spotkania była edukacja małych pacjentów i uczniów naszej szkoły dotycząca zasad higieny rąk. Inicjatorem spotkania była Pani Ewa Paluch – Kierownik działu higieny i epidemiologii kaliskiego szpitala, natomiast współorganizatorem była Pani Maria Figlak – Dyrektor Zespołu Szkól Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu.  Na spotkanie zaproszony został Pan Dariusz Tyrański – specjalista higieny rąk.
W akcji wzięli udział mali pacjenci z oddziałów dziecięcego, gastroenterologii dziecięcej i chirurgii dziecięcej. Dzieci poznały sześć kroków do czystych rąk oraz konsekwencje, jakie mogą wiązać się                 z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny. Osoby prowadzące akcję instruowali o najczęściej popełnianych błędach i nieprawidłowościach podczas czynności mycia rąk, pokazywali także prawidłowe schematy higieny rąk. Dla wielu uczniów pacjentów, a także dla ich opiekunów zaskoczeniem było, jak codzienna czynność nie zawsze przynosi spodziewane efekty dla ochrony własnego zdrowia i zdrowia osób z najbliższego otoczenia. Akcja z pewnością przyczyniła się do wzrostu świadomości dzieci, a także ich rodziców, jak ważną rolę higiena rąk pełni w profilaktyce zachorowania na róże choroby, jak np. grypę, żółtaczkę, zatrucia pokarmowe, bakteryjne zapalenie jamy ustnej,  choroby pasożytnicze i innych.
Kampania Szkoły Szpitalnej na stałe wpisała się w cyklicznie organizowane obchody Światowego Dnia Higieny Rąk.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego